Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Besmettingen verdubbelen alle twaalf dagen: “Aan dit tempo kan situatie dramatisch omslaan”

Trending story found on www.hbvl.be
Besmettingen verdubbelen alle twaalf dagen: “Aan dit tempo kan situatie dramatisch omslaan”
De hele persconferentie van het Crisiscentrum stond in het teken van de stijgende cijfers. De teneur was dat er er enkele parameters (lage aantal overlijde...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments