Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Antwerpen ontwaakt als vuilnisbelt

Trending story found on atv.be
Antwerpen ontwaakt als vuilnisbelt
Schrijnende beelden vandaag op verschillende Antwerpse plaatsen. Op veel plekken in de stad was namelijk een berg afval achtergelaten. De dienst afvalophaling van de stad was gisteravond al in de weer om de afvalberg op te ruimen, maar ook vandaag hadden…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments