Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Het rookgordijn van Vande Lanotte en El Kaouakibi - Doorbraak.be

Trending story found on doorbraak.be
Het rookgordijn van Vande Lanotte en El Kaouakibi - Doorbraak.be
De persconferentie van gisteren was een rookgordijn. Een opging om alles te herleiden tot slecht management en een abominabele boekhouding.
[Source: doorbraak.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments