Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Meer besmettingen en ziekenhuisopnames

Trending story found on atv.be
Meer besmettingen en ziekenhuisopnames
De coronacijfers in ons land laten opnieuw een gemengd beeld zien. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is in stijgende lijn, terwijl het aantal overlijdens verder afneemt. Het reproductiegetal bevindt zich wel opnieuw boven de 1.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments