Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Verdediging Bart De Pauw vecht beslissing rechtbank niet aan: omslagen VRT blijven gesloten

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Verdediging Bart De Pauw vecht beslissing rechtbank niet aan: omslagen VRT blijven gesloten
De verdediging van Bart De Pauw heeft aan de rechtbank van Mechelen meegedeeld dat ze geen hoger beroep zullen aantekenen tegen het tussen vonnis van donde...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments