Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Bewoners vinden hoop paardenmest voor hun deur

Trending story found on www.gva.be
Bewoners vinden hoop paardenmest voor hun deur
De bewoners van het gebouw aan het einde van de Korenstraat schrokken zich een hoedje woensdagmiddag. Zonder dat een van de bewoners het gezien had, had ie...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments