Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Geen vaccintwijfel meer mogelijk'

Trending story found on trends.knack.be
'Geen vaccintwijfel meer mogelijk'
'Wie nu nog vindt dat het nut van vaccins in twijfel moet worden getrokken, is op zijn zachtst uitgedrukt van slechte wil.' Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.
[Source: trends.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments