Vlaamse Media Powered by Trendolizer

EMA blijft achter AstraZeneca staan: “Voordelen vaccin groter dan risico op zeldzame bijwerkingen”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
EMA blijft achter AstraZeneca staan: “Voordelen vaccin groter dan risico op zeldzame bijwerkingen”
De combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) vormt een uiterst zeldzame bijwerking van het coronavaccin va...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments