Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Transvrouw mag niet in klooster: “Toch beschouw ik me als zuster Eefje”

Trending story found on www.gva.be
Transvrouw mag niet in klooster: “Toch beschouw ik me als zuster Eefje”
Sinds Eefje Spreutels (46) uit Nijlen al anderhalf jaar als transvrouw door het leven gaat, voelt ze zich veel meer in balans. Ze vond altijd kracht in haa...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments