Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Wat nu voor wie nog een tweede AstraZeneca-prik moet krijgen?

Trending story found on www.gva.be
Wat nu voor wie nog een tweede AstraZeneca-prik moet krijgen?
België dient het AstraZeneca-vaccin tegen Covid-19 de komende vier weken enkel nog toe aan mensen van 56 jaar en ouder. Maar wat met jongere mensen die al ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments