Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Leidingsploeg jongverkenners besluit kamp met opruimwerk in Pepinster: “Onze scouting spirit kwam plots bovendrijven”

Trending story found on www.gva.be
Leidingsploeg jongverkenners besluit kamp met opruimwerk in Pepinster: “Onze scouting spirit kwam plots bovendrijven”
Helemaal in de geest van wat de stichters van de jeugdbeweging destijds voor ogen hadden, sluit een ploeg leiders en oud-leiders van de Scouts van Schilde ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments