Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Sterftegraad Covid-patiënten op intensieve zorg in Franstalig België derde hoger dan in Vlaanderen

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Sterftegraad Covid-patiënten op intensieve zorg in Franstalig België derde hoger dan in Vlaanderen
Er zijn duidelijke regionale verschillen in de mortaliteitscijfers van COVID-patiënten die gehospitaliseerd werden. Zo ligt het sterftecijfer van de gehosp...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments