Vlaamse Media Powered by Trendolizer

“Zonder aanpak van de leegstand verworden onze centra tot spooksteden”

Trending story found on www.hbvl.be
“Zonder aanpak van de leegstand verworden onze centra tot spooksteden”
De leegstand van handelspanden en horecazaken, het is de cholesterol van nagenoeg elke stad of gemeente. Limburg is het ziekste kindje van de Vlaamse klas,...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments