Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Bewoners van door houtrot getroffen appartementen Parc du Sud starten zelf crowdfunding

Trending story found on www.hbvl.be
Bewoners van door houtrot getroffen appartementen Parc du Sud starten zelf crowdfunding
De vereniging van mede-eigenaars van de bouwvallige residentie Platanus in Sint-Truiden starten samen een grote crowdfunding, om alle lopende kosten te kun...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments