Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Doodgraag een vaccin willen, maar niet mógen, wat dan? “Ik wil niet als een crimineel leven”

Trending story found on www.gva.be
Doodgraag een vaccin willen, maar niet mógen, wat dan? “Ik wil niet als een crimineel leven”
Eveline Van de Ginste (38) werkt in de zorg, wil zich doodgraag laten vaccineren, maar is allergisch voor de coronavaccins. Ze vreest voor een mogelijke ui...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments