Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Explosie en zware brand in centrum Blankenberge

Trending story found on www.gva.be
Explosie en zware brand in centrum Blankenberge
In Blankenberge is er omstreeks 17 uur een explosie geweest, gevolgd door een zware brand in de Astridlaan. Een appartementsgebouw is daar volledig aan het...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments