Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Ik ben altijd heel chill. Zelfs té chill. Regi moet soms achter mijn veren zitten!'

Trending story found on www.flair.be
'Ik ben altijd heel chill. Zelfs té chill. Regi moet soms achter mijn veren zitten!'
Wij spraken met de winnares van 'Regi Academy' en de dj zelf.
[Source: www.flair.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments