Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Leerlingen ASO Spijker tonen creativiteit

Trending story found on www.gva.be
Leerlingen ASO Spijker tonen creativiteit
Piazza dell’Arte is naar goede gewoonte een kunstzinnige week in het begin van het schooljaar bij ASO Spijker.
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments