Vlaamse Media Powered by Trendolizer

“Tweede J&J-prik verhoogt effectiviteit vaccin tot 94 procent”

Trending story found on www.gva.be
“Tweede J&J-prik verhoogt effectiviteit vaccin tot 94 procent”
Een tweede prik met het coronavaccin van Johnson & Johnson verhoogt de mate van bescherming volgens de fabrikant aanzienlijk. Een enkele prik biedt volgens...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments