Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Vraag over ontslag Sam Brokken nog steeds niet beantwoord door Vandenbroucke - PNWS

Trending story found on pnws.be
Vraag over ontslag Sam Brokken nog steeds niet beantwoord door Vandenbroucke - PNWS
Lector Brokken zou ontslagen zijn om een voorbeeld te stellen voor de wetenschappelijke wereld.
[Source: pnws.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments