Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Zo gaat het er na de uren aan toe in de Delhaize van Kim Van Oncen: “Boog kan niet altijd gespannen staan”

Trending story found on www.gva.be
Zo gaat het er na de uren aan toe in de Delhaize van Kim Van Oncen: “Boog kan niet altijd gespannen staan”
Als ze niet acteert, runt Kim Van Oncen een Delhaize in Putte-Kapellen. Overdag coördineert en helpt ze waar nodig, maar wanneer de deuren gesloten zijn, i...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments