Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Alle wetsvoorstellen van N-VA systematisch weggestemd volgens kamerlid Freilich - PNWS

Trending story found on pnws.be
Alle wetsvoorstellen van N-VA systematisch weggestemd volgens kamerlid Freilich - PNWS
Bij N-VA klinkt een zekere frustratie en bitterheid.
[Source: pnws.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments