Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Artsen pleiten voor nieuwe teststrategie om druk op huisartsen te verlagen, maar kunnen we de cijfers dan nog vertrouwen?

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Artsen pleiten voor nieuwe teststrategie om druk op huisartsen te verlagen, maar kunnen we de cijfers dan nog vertrouwen?
“Laat mensen met symptomen een zelftest gebruiken.” Het Vlaams Artsensyndicaat roept op om de teststrategie grondig te herzien. Nu moet iedereen met een ve...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments