Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Illegalen aan het werk in verschillende zaken in de Abdijstraat

Trending story found on atv.be
Illegalen aan het werk in verschillende zaken in de Abdijstraat
Het wijkteam van Merksem controleerde samen met de economische inspectie een telefoon- en dagwinkel op de Bredabaan. Naast verschillende kleine inbreuken omtrent onder andere de prijsaanduiding, trof het wijkteam een groot aantal namaakproducten van Apple…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments