Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoe Dries Van Langenhove de coronabetoging in Brussel kaapte

Trending story found on www.hbvl.be
Hoe Dries Van Langenhove de coronabetoging in Brussel kaapte
De betoging tegen de coronamaatregelen van afgelopen zondag moest losstaan van welke politieke strekking dan ook. Maar een deel van de medeorganisatoren vo...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments