Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Steeds meer ouders wantrouwen àlle vaccinaties, en dat is geen goed nieuws voor vaccins tegen mazelen, bof en rubella

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Steeds meer ouders wantrouwen àlle vaccinaties, en dat is geen goed nieuws voor vaccins tegen mazelen, bof en rubella
CLB’s waarschuwen voor verontrustende signalen van ouders die geen enkel vaccin nog vertrouwen. Ze geven ook geen toestemming meer om hun kind te laten ine...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments