Vlaamse Media Powered by Trendolizer

‘Sterke’ maatregelen op komst tegen vierde golf

Trending story found on www.gva.be
‘Sterke’ maatregelen op komst tegen vierde golf
Raken aan de privésfeer blijft taboe. Maar voor de rest lijkt het Overlegcomité morgen ver te zullen gaan in het terugschroeven van de sociale contacten. D...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments