Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Specialisten in waterkering forceren eindelijk doorbraak in eigen stad: “Onzichtbare bescherming van Royerssluis en straks hopelijk ook Scheldekaaien”

Trending story found on www.gva.be
Specialisten in waterkering forceren eindelijk doorbraak in eigen stad: “Onzichtbare bescherming van Royerssluis en straks hopelijk ook Scheldekaaien”
Om de Royerssluis straks te beschermen tegen overstromingen, mag waterkeringsspecialist Aggéres uit Schoten over een lengte van 340 meter opdrijvende keermuren plaatsen aan weerszijden van het sluisplateau. “Meteen de grootste installatie met autonome waterkeringsmuren in de hele wereld”, aldus directeur Anthony Fémont. Dit technisch uitdagend en prestigieus project opent voor lokale specialist Aggéres de poorten naar de Amerikaanse en Aziatische markt. “De klimaatverandering doet op alle continenten luide alarmbelletjes rinkelen”, ervaart Fémont.
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments