Vlaamse Media Powered by Trendolizer

De Croo over escalatie van Russische agressie: “Voor België kan je geen bedreigender situatie hebben”

Trending story found on www.gva.be
De Croo over escalatie van Russische agressie: “Voor België kan je geen bedreigender situatie hebben”
Premier Alexander De Croo heeft woensdag op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York de ernst van de escalatie van de Russische agressie tegen Oekraïne onderstreept. “We zijn hier in de zetel van het multilateralisme op een moment waarop een van de stichtende leden alle regels van het multilateralisme schendt en een gewezen kolonie aanvalt. Voor België kan je geen bedreigender situatie hebben.”
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments