Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hoe het komt dat we nog altijd minder gelukkig zijn dan vóór corona

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Hoe het komt dat we nog altijd minder gelukkig zijn dan vóór corona
Ook na het verdwijnen van de laatste coronamaatregelen voelen we ons gemiddeld angstiger, depressiever en eenzamer dan vóór het begin van de coronacrisis. De lockdowns lijken stilaan een verre herinnering, maar de gezondheidsautoriteiten blijven beducht voor blijvende impact op onze mentale gezondheid. Er komt een langetermijnonderzoek om de impact op te volgen.
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments