Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'De Vermeires': Een nieroperatie maakt Jacques onzeker - Newsmonkey

Trending story found on newsmonkey.be
'De Vermeires': Een nieroperatie maakt Jacques onzeker - Newsmonkey
Na De Planckaerts en De Verhulstjes heeft ook VTM een realityshow over een bekende familie. Deze keer gaat het over De Vermeires met pater familias
[Source: newsmonkey.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments