Vlaamse Media Powered by Trendolizer

PREVIEW: Jacques en zijn edele delen moeten onder het mes in ‘De Vermeires’

Trending story found on www.flair.be
PREVIEW: Jacques en zijn edele delen moeten onder het mes in ‘De Vermeires’
‘Liever een coloscopie via mijn gat, dan een camera via mijn plasbuis.’
[Source: www.flair.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments